Жарналарды төлеу әдістері

Касса24 терминалы арқылы жарнаны аудару: ————————————————————— 1. БАНК КАРТАСЫМЕН АУДАРУ 2. БАНК АРҚЫЛЫ АУДАРУ ТОО «Институт интеллектуальных технологий» 050035 Казахстан, г. Алматы 11/16/7 БИН 150240025180, Расчетный счет: KZ10926180219F728000 Банк поставщик: АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX КНП — 851, КБЕ — 17 Төлемді растау үшін тапсырыс жасаған мәзірдің «Күйі» деген коллонада, «Растау» деген сілтемені басып, квитанция көшірмесін тіркеу … Continue reading Жарналарды төлеу әдістері