“Қазақстан ұстаздары” қоғамы
№ 2705/163 Куәлік
"Қазақстан Ұстазы" қоғамы
олимпиада авторлары кеңесінің мүшесі
Мурат

Рауилевич

Зайнуллин
"Қазақстан Ұстаздары"
қоғамдыстығының төрайымы,
ғылым докторы (PhD) М. Өскенбай

Берілу мерзімі: 04.10.2015 жыл.
ОФОРМИТЬ ДОСТАВКУ