“Қазақстан ұстаздары” қоғамы
№ 2705/2970 Куәлік
"Қазақстан Ұстазы" қоғамы
олимпиада авторлары кеңесінің мүшесі
Алтынай

Мелисовна

Какпанбаева
"Қазақстан Ұстаздары"
қоғамдыстығының төрайымы,
ғылым докторы (PhD) М. Өскенбай

Берілу мерзімі: 24.01.2016 жыл.
ОФОРМИТЬ ДОСТАВКУ