“Қазақстан ұстаздары” қоғамы
№ 2705/150 Куәлік
"Қазақстан Ұстазы" қоғамы
олимпиада авторлары кеңесінің мүшесі
Светлана

Ивановна

Луковенкова
"Қазақстан Ұстаздары"
қоғамдыстығының төрайымы,
ғылым докторы (PhD) М. Өскенбай

Берілу мерзімі: 04.10.2015 жыл.
ОФОРМИТЬ ДОСТАВКУ